Tidevarv Arkitektur & Byggnadsvård

Tidevarv Arkitektur & Byggnadsvård startades hösten 2020 av
vännerna Frida Rosenberg och Anton Björklund. Vi vill genom vår
verksamhet se helheten - från ritning till byggnad. Vi värnar om
såväl form som material. Vår ambition är att verka för återbruk och cirkulär arkitektur och med djupgående kunskap inom byggd miljö vill vi lyfta fram hantverket, materialanvändning och samarbetet för en hållbar arkitektur. Idag ser vi ett ökande behov för helhetslösningar och inom vår verksamhet ansvarar vi för både
ritning samt utförande. Verksamhetens mål är att ha en hållbar
arkitektur, hållbar i bemärkelsen att den skall vara fysiskt hållbar
över tid men också estetisk, därför är Fridas gedigna erfarenhet
inom arkitektur och Antons bakgrund inom byggnadsvård en stark
kombination.